Odszkodowania – etapy prowadzenia sprawy

Specjalizuję się w dochodzeniu zaniżonych odszkodowań przysługujących od Ubezpieczycieli odpowiedzialności cywilnej (na skutek zdarzeń drogowych- stłuczek i innych).

Poniżej przedstawiam etap przedsądowy postępowania w tym zakresie:stłuczka2

  1. Etap przesądowy:
    1. dostarczenie dokumentacji sprawy – w celu dochodzenia odszkodowania, należy dostarczyć do Kancelarii wszelkie pisma związane ze sprawą; kompletna dokumentacja jest niezbędna w celu przeanalizowania zasadności dochodzenia roszczenia i podjęcia dalszych czynności.
    2. sporządzenie opinii prywatnej przez biegłego – w celu oszacowania rzeczywistej wysokości odszkodowania zlecamy rzeczoznawcy sporządzenie prywatnej opinii technicznej i sporządzenie kalkulacji naprawy.  Koszt opinii prywatnej ponosi poszkodowany (Jest on zwracany przez Ubezpieczyciela w przypadku wygrania sprawy w postępowaniu przed sądem).
    3. wezwanie ubezpieczyciela do zapłaty – następnie Kancelaria wzywa ubezpieczyciela do dobrowolnej zapłaty wskazanej w opinii kwoty przedstawiając odpowiednią argumentację prawną;
    4. odpowiedź ubezpieczyciela – ubezpieczyciel odpowiada na wezwanie do zapłaty i określa, czy uznaje roszczenie a jeśli tak to w jakiej części. Na odpowiedź ubezpieczyciela z reguły czeka się ok. 1 miesiąca.

Dodaj komentarz